//

قوانین و مقررات

تمامی مقررات و اسناد توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب گردیده و در زیر لینک جهت ارتباط گذاشته شده است .

 

 

مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 

سامانه ثبت شکایات کشوری